Maldives in still mode

My book at book fair

Posted in News by Mohamed Abdulla Shafeeg on July 6, 2011

My book (Dhivehiraajje Democracy ah kuri Dhathuru) is available in book fair stall which is on 5th to 9th July 2011, at Dharubaaruge.

Posted in BW by Mohamed Abdulla Shafeeg on July 5, 2011

ދިވެހިރާއްޖެ ޑިމޮކްރަސީއަށް ކުރި ދަތުރު, ނެރުއްވައިދެއްވުމުގެ ޙަފްލާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު

Posted in Thaana by Mohamed Abdulla Shafeeg on July 4, 2011

بســم اللّـه الرّحمـن الرّحيــم

މުޙަންމަދު ޝަފީޤު، މޯޑް އަދި ވަޑައިގެން ތިއްބެވި އެންމެހާ ބޭފުޅުން.

السّـلام عليـكم

އަޅުގަނޑު ވާހަކަ ފެށުމުގެ ކުރީގައި، މުޙަންމަދަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން ބޭނުން. މި ފޮތަކީ ނުލިބި އޮތް ފޮތެއްކަމުން އަދި ނުއުފެދި އޮތް އެއްޗެއް ކަމަށްވެގެން، މިކަމުގެ ހިތްބަރުކަމާ އެކީގައި އަޅުގަނޑު ޝަކުވާ ބަންނަތާ ދުވަސްކޮޅެއް ވެއްޖެ. މި ރާއްޖޭގައި ހިނގައި މިދިޔަ މުހިންމު ކަންތަކާ ގުޅޭ ހަމަ އެންމެ ފޮތެއްވެސް، އެކަކަށްވެސް ލިޔެވިފައި ނެތުނީތީވެ. ދެން އަޅުގަނޑު އެއްވެސް ހާލެއްގައި ބޭފުޅުން ދެރަކުރާކަށެއް ނޫން. އެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެން ދެމީހުންނަށްވެސް، މުޙަންމަދު އެބަ ސާފުކޮށް އެނގޭ، އެ ރޭޑިޔޯ ޕްރޮގްރާމެއްގެ ފަސޭހަކަމާއި، ޓީ.ވީ ޕްރޮގްރާމެއް، ޗެޓް ޝޯއެއްގެ ފަސޭހަކަން. ދެފަރާތުގައި ކެމެރާ ބަހައްޓާފައި، ހަމަ އިށީނދެ ފަށަނީ. އެހެން ނަމަވެސް، ޙަޤީޤީ ފަންނަކީ އަދިވެސް ހަމަ ގަނޑުގައި ޤަލަމުން ލިޔުން. ޙަޤީޤީ ފަންނަކީ ލިޔުންތެރިކަން. ޙަޤީޤީ ފަންނަކީ ފޮތެއް ލިޔުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތް. އަދި އެ ބޮޑު މަސައްކަތް، ކާމިޔާބުކަމާ އެކީގައި ގެނެސް، ނިންމާލުމުގެ ހިތްވަރު. (more…)

President launches My book “Dhivehiraajje Democracy ah kuri Dhathuru”

Posted in News by Mohamed Abdulla Shafeeg on July 4, 2011

President Mohamed Nasheed has launched the book, “Dhivehiraajje Democracy ah Kuri Dhathuru” (Maldives Journey to Democracy) yesterday.
The book “Dhivehiraajje Democracy ah Kuri Dhathuru” chronicles events since 2003 that led to the first ever democratically held election in the Maldives.
Highlighting the subject of the book in his remarks at the ceremony held at the National Library, President Nasheed said that democracy was the natural goal of humanity, and there could be no other conclusion to human civilization.
Underscoring the beginning of the democratic movement, the President said the calls for democracy stemmed from the desire for freedom to write, and the movement began and grew, in the early stages, through writing.
He said Mohamed was able to write the book as a result of great struggles by many writers for the freedom to write.
The President said Maldivians pursued democracy, and eventually ushered democracy in the Maldives in order to realize people’s aspirations.
Reaffirming the government’s commitment to democracy, the President said the government was able to continue towards democratic consolidation because of its patience in the face of calls for justice for crimes by the previous regime.
He said his administration came to government committed to break the culture of prosecuting and “destroying the lives of preceding rulers of the country” forcing them to leave the country by their successors.
The book consists of commentaries, details and photographs of major events and defining moments between 2003 and the first ever democratically held election in the country.